Stanna kvar en stund och följ bildspelet för en djupare inblick i Lions verksamhet.