Vad är projektet?

”Lions i Malmö” är ett sponsorprojekt som riktar sig till företag som vill stödja Lions idé och hjälpverksamhet. Projektet drivs av Lions Club Malmö Ellenbogen som är en av de ca 48 000 klubbar över hela världen som tillsammans bildar Lions Club International.

Inom Lions diskuterar vi inte partipolitik eller religiösa särintressen. Vi är också en av de få hjälporganisationer som inte använder insamlade medel för administrativa kostnader. Anställda och administration betalas via medlemsavgifter och särredovisas i alla sammanhang.

Projektets uppdrag är att göra det möjligt för företag att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions.

 

De medel som Lionsprojektet på detta sätt får in till sin hjälpverksamhet kommer att användas till följande ändamål:

  • Sjuka och funktionshindrade barn på SUS
  • Elever på särskolan och jämförbara skolor
  • Barndiabetesforskning
  • Handikappidrotten i Malmö
  • Lions Forskningsfond Skåne
  • Kvinno- och ungdomsjourer
  • Äldreboende (till exempel underhållning)
  • Hemlösa (till exempel mat, underhållning)
  • Miljöfrågor
  • Internationellt stöd vid större katastrofer

 

Som en motprestation erbjuder vi respektive företag att vara med i det bildspel om Lions verksamhet, som klubben visar på framför allt tre olika idrottsarenor samt via Facebook. Detta görs alltså genom att företagets logga läggs in i bildspelet med information om att dessa företag stödjer Lions olika hjälpprojekt.

Företaget kommer också att, via ett sponsorpaket, få tillgång till Lions logotyp för att kunna visa för t ex kunder att man stödjer Lions humanitära verksamhet.

 

Kerstin Gustafsson

Projektledare

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.