Sommarläger för ungdomar

Sommarläger erbjuder under sommaren 2018 sina språkkurser och engelska läger med äventyr i naturen och surfing

Miljöarbete

LionsClubs  städade ett kustnära område

Naturkatastrofer

Lions Clubs International hjälper till att rensa upp efter naturkatastrofer

Lions stöder forskning kring diabetes

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har cirka 422 miljoner människor i världen diabetes, av vilka en majoritet bor i länder med låga och medelstora inkomster och 1,6 miljoner dödsfall inträffar varje år på grund av diabetes. Både antalet fall och förekomst av diabetes har ökat stadigt under de senaste fem decennierna. 

Utbildar ungdomar för en hälsosammare framtid

Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande.

Lions stöder Kvinnojouren Öresund

Många som placeras hos oss på Kvinnojouren Öresund har akut behövt lämna sitt hem och har endast det som de kan bära med sina händer med sig. Kvinnorna får ofta ge upp alla sina personliga tillhörigheter och barnen får lämna sina leksaker. Vi har med hjälp av generösa donationer från Lions kunnat ge våra skyddade bostäder ett ordentligt lyft så att kvinnorna och barnen som bor hos oss ska få en trygg, säker och hemtrevlig plats att landa på.

Vi stödjer Lions i Malmö genom sponsring

Genom företagens generösa bidrag kan Lions i Malmö hjälpa

  • Äldreboende (t.ex. underhållning)
  • Hemlösa (t.ex. mat, underhållning)
  • Mot våld och droger
  • Internationellt stöd vid större katastrofer
  • Handikappidrotten i Malmö
  • Lions Forskningsfond Skåne
  • Kvinno- och ungdomjourer
  • Sjuka och funktionshindrade barn på SUS
  • Elever på särskolan och jämförbara skolor
  • Barndiabetesforskning

Stöd Lions i Malmö Bankgiro: 5507-8844

Swisha “liongåva” till 123 010 07 50

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.